SSGH - Update Rupertserve

In de eerste helft van 2022 zijn in samenspraak tussen de SSGH en W.V.V.’34 de kleedkamers op Sportpark Rupertserve dankzij de inzet van veel vrijwilligers onderhanden genomen. Dit was noodzakelijk om te blijven voldoen aan de eisen van vandaag de dag en om energiebesparende maatregelen in te kunnen zetten.

Ook is er de afgelopen tijd overleg geweest tussen W.V.V.’34 en de SSGH over de verdere verbouwplannen op het sportpark om de kelder op het Rupertserve geschikt te maken voor de komst van Fysiotherapie Noordman. Daarbij is het uitgangspunt dat Fysiotherapie Noordman in eerste instantie een onderkomen krijgt op Sportpark Rupertserve, maar in de toekomst wordt meegenomen in de plannen van de MFA. De besturen van de SSGH en W.V.V.’34 oriënteren zich nu gezamenlijk op de formele verantwoordelijkheden en de afspraken die we hierover kunnen maken.


We gaan hierover goede en heldere afspraken maken, alvorens we de verbouwing van de kelder tot fysiopraktijk opstarten. In de tussentijd wordt al wel gestart met voorbereidende werkzaamheden, zoals het geschikt maken van de kelder als opslag voor ballen en andere sportmaterialen. Ook zal de buitenmuur bij de toegang naar de kelder om veiligheidsredenen verwijderd worden. Vanuit kostenbeheersing zullen de werkzaamheden weer (voornamelijk) worden uitgevoerd door de vrijwilligers van W.V.V.’34. 

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de afspraken die we maken met als uiteindelijk doel de realisatie van een MFA voor (sportend) Hengevelde in de toekomst.

Bestuur W.V.V.’34
Bestuur SSGH

Waar mensen samenkomen gebeurt iets!

Kulturhus de Marke is de plek van Hengevelde waar verbinding, ontmoeting en eigenaarschap samen komen. Sinds 2017 wordt de operatie volledig door vrijwilligers gedaan. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in. Kulturhus de Marke is het dorpshuis van Hengevelde. Jong, oud, fit of slecht ter been, sporter of muzikant, iedereen vindt een plek in ons Kulturhus als gebruiker, vrijwilliger of bezoeker.

Onder één dak komen thema's als sport, cultuur en het sociale domein bijéén en vergroten daarmee de leefbaarheid van het dorp. Maar ook het onderdak aan de tandarts, muziekschool en de peuterspeelzaal dragen hier aan bij.

Vrijwilliger worden?

Zonder vrijwilligers geen Kulturhus. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in m.b.t. onderstaande zaken:

- Barbezetting / Horeca
- Onderhoud gebouw, installaties en tuin
- Schoonmaak
- Beheer zwefbieb
- Organisatie

Ook vrijwillliger worden?
Stuur dan een e-mail naar info@kulturhusdemarke.nl 

Contact

Bretelerstraat 16,
7496 PP Hengevelde

info@kulturhusdemarke.nl

Heb je iets laten liggen in het Kulturhus of ben je iets kwijt. Misschien ligt het bij de gevonden voorwerpen. Ook hiervoor kun je met ons contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

 

Like & Share


oranjenew

© 2022 Kulturhus de Marke. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken