Roadmap: één gezamenlijk nieuwe MFA

Één multifunctioneel sportpark, één kantine, efficiënter gebruik maken
van kleedkamers of andere maatschappelijke vierkante meters.

Vrijdag 3 februari, 2023 / tctubantia.nl

04674970 3030 4828 bb3b a0aac0fbbac0

download

Een multifunctioneel sportcomplex voor alle sportclubs in Hengevelde: de vijf grootste verenigingen zetten er samen de tanden in. Van links naar rechts Veronique Beuving (Volleybalvereniging Cupido), Yvonne Bax (Loopgroep Hengevelde), Maurice Workel (WVV’34), Tim Leferink (Handbalclub WHC), Mark Tuinte (Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen) en Wilbert ten Thije (Wegdamse TC). © Lars Smook

Hengeveldse sportclubs zetten samen hun tanden in gigaproject: ‘Belangrijk voor leefbaarheid in ’t dorp’

HENGEVELDE - Het staat zwart op wit: de neuzen van de vijf voorzitters van de grotere Hengeveldse sportverenigingen en de voorzitter van de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) staan dezelfde kant op. Zij werken samen toe naar een splinternieuw multifunctioneel sportcomplex voor alle verenigingen in het dorp.

Woensdag ondertekenden de voorzitters van Volleybalvereniging Cupido, Loopgroep Hengevelde, Handbalvereniging WHC, Tennisvereniging Wegdamse TC en Voetbalvereniging WVV’34 én de SSGH een intentieverklaring. „Die verklaring is essentieel”, benadrukt Mark Tuinte. Hij is voorzitter van de SSGH.

Zitten op één lijn

Op dit moment zijn er drie sportaccommodaties in Hengevelde, waarvan de SSGH de exploitant is. De huidige gebruikers willen in de toekomst graag gebruik maken van één accommodatie. Hiervoor willen de betrokken sportclubs intensief met elkaar samenwerken. „We zitten op één lijn en dat scheelt enorm. Ook voor de gemeente. We zijn blij met de positieve en open houding van het college van B & W en de gemeenteraad”, aldus Tuinte.

Mark Tuinte: „De plannen voor het gezamenlijk ontwikkelen van één accommodatie bieden ook kansen voor andere vraagstukken in ons dorp, bijvoorbeeld woningbouw. Misschien lijkt het een simpel abc’tje: grond van de huidige accommodaties ruilen voor woningbouw als inbreidingsplan, voor een MFA aan de rand van het dorp”, schetst Tuinte. „Maar eenvoudig is het zeker niet. Het is nog een flinke uitdaging. Wat echter overheerst is het goede gevoel.”

Geen dichtgetimmerde plannen

Eind 2022 is er vanuit het gemeentehuis in Goor budget toegezegd voor bekostiging van de noodzakelijke onderzoeksfase. Inmiddels is dit traject in volle gang. Tijdens zo’n onderzoek wordt haalbaarheid doorberekend. Ook wordt onderzocht op welke locatie de MFA met omliggende sportvelden gerealiseerd kan worden.

„We zijn ambitieus, en proberen de vaart er maximaal in te houden, maar weten ook dat dit processen zijn van de lange adem. We willen toewerken naar zeer duurzame en toekomstbestendige gebouwen met omliggende velden en een groene omgeving. Ruimte waarvoor we vragen aan alle inwoners van Hengevelde om mee te blijven denken voor een zo optimaal mogelijke inrichting daarvan. Want naast samen sporten, houden we uiteraard ook rekening met ruimte voor andere activiteiten van verschillende doelgroepen. Dat betekent dat we goed doordachte, maar zeker geen ‘dichtgetimmerde’ plannen ontwikkelen.”

Energiekosten rijzen de pan uit

Dát er iets moet gebeuren is evident. Sporthal/Kulturhus de Marke is een halve eeuw oud en inmiddels alles behalve solide en duurzaam. Onderhoud aan de panden en energiekosten rijzen de pan uit. Ook zijn de huidige accommodaties te klein voor een ondernemend dorp als Hengevelde. In die vijftig jaar is het sterk gegroeid, zowel qua inwonertal als vraag naar sport en cultuur. Al enige tijd stagneert of stopt de ontwikkeling van meerdere verenigingen door gebrek aan groeimogelijkheden. Er is onvoldoende ruimte op de huidige drie locaties in het dorp.

„Door deze op één nieuwe locatie samen te brengen, ontstaan meerdere voordelen”, weet Tuinte. „Het brengt de verenigingen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Samen kunnen we veel efficiënter gebruik maken van maatschappelijke vierkante meters. En… we voegen drie aparte kantines samen tot een gezamenlijke kantine. Alleen dit al levert enorm veel voordeel op voor de inzet van vrijwilligers. Zij beheren dan samen één kantine en hoeven samen ook nog maar één accommodatie schoon te houden.”

Ter overbrugging

Toen op 2 oktober 2021 een massaal bezochte dorpsbijeenkomst werd gehouden over een ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, kwam ontwikkeling van een nieuwe MFA, als een van de belangrijkste wensen naar voren. „Het draagvlak hiervoor is zeer groot”, zegt Tuinte. „De nieuwe accommodatie draagt in belangrijke mate bij aan het gemeenschappelijke doel om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Hengevelde op peil te houden.”

Ondertussen staan investeringen in de huidige accommodaties op een laag pitje, verklaart Mark Tuinte. „Alleen de meest noodzakelijke onderhoudsklussen worden nog uitgevoerd. Zo is er omwille van energiebesparing ledverlichting in de sporthal gemonteerd. De kleedkamers bij WVV zijn met inzet van vele vrijwilligers gerenoveerd. Met dank aan diezelfde vrijwilligers is er een tijdelijk onderkomen gerealiseerd voor Fysiotherapie Noordman en Loopgroep Hengevelde op sportpark ’t Rupertserve.”

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/hengeveldse-sportclubs-zetten-samen-hun-tanden-in-gigaproject-belangrijk-voor-leefbaarheid-in-t-dorp~aecedfdb/


dinsdag 4 oktober, 2022 / tctubantia.nl

2022 11 08 10 24 51Mark Tuinte spreekt een volle zaal toe over de plannen voor een multifunctionele sportaccommodatie. „In Hengevelde hebben we drie sportkantines in een straal van 500 meter. Daar heb je drie keer het aantal vrijwilligers voor nodig dan voor één sportkantine.” © Cees Elzenga
Hengevelde wil multifunctionele accommodatie naar voorbeeld van Delden: ‘Daar zit alles bij elkaar’

HENGEVELDE - In Hengevelde hopen ze binnen nu en vijf jaar ergens aan de rand van het dorp een nieuwe, duurzame multifunctionele sportaccommodatie te realiseren.

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/hengevelde-wil-multifunctionele-accommodatie-naar-voorbeeld-van-delden-daar-zit-alles-bij-elkaar~a03c816a/

RR


zaterdag 1 oktober, 2022 / wegdamnieuws.nl

toekomst1

Succesvolle en interactieve bijeenkomst Samen Hengevelde

Wat vorig jaar begon vanuit de werkgroep ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, staat nu aan de vooravond van de oprichting van een dorpscoöperatie. Vanmiddag kwamen zo’n 60 Hengeveldenaren bij elkaar om samen een stap in de richting te doen van een dorpscoöperatie, en belangrijker nog hoe deze eruit moet komen te zien. Na de presentaties over de totstandkoming van de werkgroep en de tot nu toe bereikte plannen door Toekomstbestendig Hengevelde. Ook de aankomende uitdagingen met de mogelijke nieuwbouw van diverse sportaccommodaties kwam ter sprake. De huidige locaties waaronder de sporthal zijn verouderd. Kozijnen die op het einde van hun levensduur lopen, lekkages en bijvoorbeeld een energieslurpend verwarmingssysteem.
Na diverse presentaties van onder meer Mark Tuinte en Linde Kuipers werden de aanwezigen verdeeld in diverse groepen, waarin gebrainstormd werd over De werkgroep de mogelijke uitdaging om vanuit participatie samen met de inwoners van Hengevelde én de gemeente Hof van Twente aan één nieuw multifunctioneel sportcomplex voor sport en cultuur te werken.

Recent resultaat
Een belangrijk resultaat dat de werkgroep TBH – MFA tot nu toe bereikt heeft is dat deze maand door de gemeente werd bevestigd om een gemeentelijk voorbereidingsbudget van 40.000 euro op te nemen om in overleg met de initiatiefnemers verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de realisatie van een MFA in Hengevelde. Een fraaie stap in de goede richting, dat mag rustig gezegd worden.

Ook werd er een schema gepresenteerd met de stappen die in de toekomst genomen gaan worden met een bijbehorend tijdspad. In oktober van dit jaar wordt er nog een intentieverklaring ondertekend door de Hengeveldse verenigingen waarin ze aangeven samen voor een multifunctionele accomodatie te willen gaan. Ook staat er voor de werkgroep nog een bezoek aan andere zogeheten MFA’s op de planing.
Midden 2023 zullen de onderzoeken van de haalbaarheid zijn afgerond, welke eind 2023 worden gepresenteerd. Hier wordt dan duidelijkheid geschept over de haalbaarheid, de mogelijke locatie en de voorbereidingen op de investeringen.

Vervanging werkgroep ‘Hengevelde 2025 – 2035’
Vanuit 2 oktober, de vorige bijeenkomst in de kerk, is de wens van de gemeenschap naar voren gekomen dat inwoners kunnen participeren in projecten en actief meedenken. Daarom is ervoor gekozen om de werkgroep Hengevelde 2025 – 2035 te vervangen door een dorpscoöperatie. Nog niet duidelijk is hoe die er precies uit moet komen te zien, daar kon vandaag actief over worden meegedacht. Vragen hierbij zijn welke organisatievorm moet dit hebben, hoe kun je als inwoner hier actief aan bijdragen, welke statuten dienen hierbij de worden opgesteld om het tot een succes te maken.
Om in gesprek te blijven met overheid en marktpartijen kan op deze manier de ‘burgerij’ een duidelijke stem worden gegeven aan tafel met de diverse partijen en organisaties.
De coöperatie “Samen Hengevelde” wil als belangenbehartiger de stem van het dorp en de gemeenschap Hengevelde laten weerklinken en de gemeenschap laten participeren in onderwerpen en projecten die invloed hebben op de leefbaarheid, sociale veiligheid en de toekomstbestendigheid van het dorp en de gemeenschap Hengevelde.
De coöperatie zet onderwerpen en projecten op de agenda en laat werkgroepen ontstaan die voor een specifiek, actueel onderwerp verantwoordelijk zijn. De coöperatie wil een initiërende, aanjagende, faciliterende, onafhankelijke en verbindende rol spelen om concreet te komen tot realisatie van projecten die bijdragen aan de missie van de coöperatie “Samen Hengevelde”.

Interactieve sessie
Afsluitend werden de aanwezigen in groepen van zo’n 10 man verdeeld, waar elke groep onder leiding van een gespreksleider alle onderwerpen aan bod kwamen die verband houden met de dorpscoöperatie. Aangezien nog niets in beton is gegoten over organisatiestructuur werd gevraagd naar de meningen, waar op een laagdrempelige manier ieder zijn zegje kon doen of door middel van post-its kernwoorden kon noteren waar rekening mee gehouden dient te gaan  worden volgens de betrokken burgers. Dit wordt binnenkort gebundeld en meegenomen door de kartrekkers zodat een ei kan worden gelegd hoe de coöperatie eruit moet komen te zien!

Enkele voordelen van een dorpscoöperatie:  

 • Om nu en in de toekomst als dorp invloed te kunnen blijven uitoefenen op dorpsbeleid bij de gemeente en provincie heb je een juridische entiteit nodig. Dat wordt nog belangrijker als straks (vanaf 2023) de nieuwe omgevingswet wordt aangenomen.
 • Een coöperatie is in eigendom van de leden. Elke inwoner kan op een zeer laagdrempelige manier lid worden en zo meebeslissen over de toekomst van ons dorp. Leden hebben voordeel bij de activiteiten van de coöperatie.

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/succesvolle-en-interactieve-bijeenkomst-samen-hengevelde/?return=76

haal2


19 september 2022 / toekomstbestendighengevelde.nl

bezoek bzk en provincie aan samen hengevelde 2 sept 2022

Op zaterdagmiddag 1 oktober praten we verder over ‘Samen Hengevelde’. Zorg dat je erbij bent

Staat zaterdagmiddag 1 oktober al geblokt in jouw agenda? Net als vorig jaar nodigen we alle inwoners van Hengevelde uit om die middag weer mee te denken over de ontwikkelingen van ons dorp. Dat doen we in De Marke van 14.00 – 16.30 uur (zie ook WegdamNieuws). Wat vorig jaar begon vanuit de werkgroep ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, staat nu aan de vooravond van de oprichting van een dorpscoöperatie. We vertellen hoe, wat en waarom, maar horen ook graag van jou of je nog iets mist. Laat je horen als je verbeterpunten hebt die we nog mee kunnen nemen. Daarnaast geven de werkgroepen MFA en Wonen, een korte presentatie van wat er gebeurd is en waar ze naartoe willen. Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via info@toekomstbestendighengevelde.nl. We hopen dat je erbij bent!     

Onder de indruk
Je weet het vast nog wel; vorig jaar rond deze tijd kwamen we massaal naar de kerk om te praten over de toekomst van Hengevelde. Die samenwerking heeft veel moois opgeleverd. Er zijn werkgroepen ontstaan en er is veel gebeurd. Ook bestuurlijk Nederland kreeg hier lucht van. Er zijn meerdere bezoeken geweest aan Hengevelde vanuit de gemeente, vanuit de provincie maar uit vanuit politiek Den Haag. Op 2 september was de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde. Bij HEBO hebben we als werkgroep een presentatie mogen geven over onze plannen en hoe we bewonersinvloed proberen vorm te gegeven met het oog op een toekomstbestendig Hengevelde. Er werden veel vragen gesteld aan ons, en de gasten waren zichtbaar onder de indruk van wat we al bereikt hebben en waar we samen naartoe willen. De presentatie die zij gezien hebben, laten we graag ook op die zaterdagmiddag 1 oktober aan jullie zien.  

Multifunctioneel goed doordacht
Ook de werkgroep MFA (Multifunctionele Accommodatie) is al weer bij elkaar geweest om vervolgstappen te maken.  “Vlak voor de zomervakantie hebben we een flinke bijdrage geleverd aan de Zomerbrief van de gemeente Hof van Twente. Een bijdrage van een kleine 20 pagina’s dik, waarin we uitleggen waarom we gaan voor nieuwbouw van een MFA in Hengevelde. We zijn ambitieus, proberen de vaart er maximaal in te houden, maar weten ook dat dit processen zijn van de lange adem. We willen samen blijven sporten en ruimte houden voor allerlei activiteiten, dus moeten we vooral nu met goed doordachte plannen komen. De wil is er. De gemeente heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld inzake onderzoek naar haalbaarheid. Binnen het gemeentehuis zijn er nu ambtenaren aan het werk met onze plannen door te rekenen. Alle verenigen hebben de neuzen dezelfde kant op; dat scheelt enorm… óók voor de gemeente.” vertelt Mark Tuinte (voorzitter SSGH).

Keuzes in de gemeenteraad
De Zomerbrief is een nota met veel verschillende onderwerpen die de gemeenteraad in juli zicht geeft op wat er speelt in de verschillende kernen. “Komende herfst gaat de raad financiële keuzes maken of maatregelen treffen om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen.” Wil je weten wat er in het document staat over het MFA dat we hebben aangeleverd voor de zomerbrief, lees dan mee, en vertel ons wat je ervan vindt. Deze week komen wethouder Harry Scholten en Clemens Volker, beleidsmedewerker accommodaties, naar de werkgroep MFA om ons bij te praten over wat ambtelijk gezien de volgende stappen zijn. De komende tijd gaan we verder met de planvorming en blijven we graag in gesprek met Hengeveldenaren die goede en mogelijk nog weer nieuwe ideeën hebben over invulling van de MFA én over de nieuwe locatie. De afgelopen jaren zijn al diverse opties besproken en doorgerekend. Misschien zijn er nog plekken en mogelijkheden waaraan wij niet dachten. Heb je een goed idee, blijf er dan vooral niet mee rondlopen. Mail info@toekomstbestendighengevelde.nl of trek één van de leden van de werkgroep aan zijn of haar jasje.

tekening samen hengevelde 2 mei 2022


dinsdag 26 april. 2022 / wegdamnieuws.nl

gge2

Jeugd laat zich horen tijdens bijeenkomsten ‘Toekomstbestendig Hengevelde’

Op 8 en 22 april vonden bijeenkomsten plaats voor de jeugd in Hengevelde om mee te praten over de toekomst van Hengevelde. Na een uiterst succesvolle bijeenkomst op 2 oktober 2021 in de kerk, kwamen er geluiden dat de jeugd ook nadrukkelijk moet worden betrokken in de ontwikkelingen.

Dat gebeurde dan ook op de bovengenoemde data. Na een algemene inleiding werden diverse thema’s in kleinere groepen besproken. Verdeeld over beide avonden gingen zo’n 70 jongeren met elkaar in gesprek over onder andere wonen, sport, cultuur, ondernemen en de kerk. Ook konden zij aangeven welke thema’s voor hen echt belangrijk zijn, zie foto. De opbrengsten daarvan worden meegenomen in de toekomstige gesprekken en ontwikkelingen.

Het was mooi om het enthousiasme bij alle jongeren te zien. Het geeft aan dat zij zich betrokken voelen bij het dorp en ervoor willen zorgen dat iedereen hier een bijdrage aan wil en kan leveren. De werkgroep houdt Hengevelde op de hoogte van het traject via onder ander deze website. Hieronder enkele afbeeldingen die een beeld geven van de avonden.

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/jeugd-laat-zich-horen-tijdens-bijeenkomsten-toekomstbestendig-hengevelde/?return=76


woensdag 6 april, 2022

Bijeenkomst College & BW en werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde

Dinsdag 22 maart is het college naar Hengevelde gekomen om samen met de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde (TBH) in gesprek te gaan over de verdere ontwikkelingen van de, inmiddels steeds meer vorm krijgende, toekomstplannen voor Hengevelde. Aanwezig deze dag waren vanuit de gemeente; Ellen Nauta, Pieter van Zwanenburg, Wim Meulenkamp, Harry Scholten en gemeentesecretaris Dennis Lacroix. Daarnaast was Studio Vers Bestuur aanwezig vanuit de provincie met; Ferenc van Damme, Gerla Struik, Marieke Vinke en twee stagiaires. Vanuit Hengevelde is de werkgroep TBH aangeschoven om de stand van zaken te presenteren en vragen te beantwoorden.

Het doel van deze dag was het informeren van de gemeente over de stand van zaken en het behouden en versterken van de samenwerking. Richting de gemeente is aangegeven dat de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde zich bezig houdt met verschillende thema’s die spelen in het dorp. Samen met Hengeveldse gemeenschap wil TBH een toekomstvisie voor de diverse thema’s ontwikkelen. Aan de hand van deze toekomstvisies kunnen vervolgens stappen ondernomen worden.

De aanleiding voor het opzetten van TBH waren enkele grote investeringsvraagstukken in het dorp. Maar ook het gebrek aan ruimte voor ontwikkeling waardoor bepaalde langlopende projecten niet verder komen. Denk hierbij aan het zorgproject BWIH (Blijven wonen in Hengevelde). Op 2 oktober 2021 zijn we met een grote groep uit Hengevelde bij elkaar gekomen in de kerk om verschillende ideeën over diverse thema’s met elkaar te bespreken. Ferenc van Damme begon 2 oktober met een algemeen verhaal over participatie. Daarna was er de mogelijkheid om in kleinere groepen over de verschillende thema’s verder te praten. Vanuit deze bijeenkomst zijn mooie ideeën, wensen en behoeften naar voren gekomen. De thema’s die aan werden gegeven om als eerste mee aan de slag te gaan zijn inmiddels in werk/project-groepen van start gegaan. Er zijn inmiddels al mooie stappen gezet. Het gaat hierbij over de thema’s:

 • Dorpsraad/structuur
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Sport en bewegen (MFA)

We zullen jullie de komende weken informeren via deze website of www.toekomstbestendighengevelde.nl over de voortgang van bovenstaande thema’s.

Al met al kijken wij terug op een zeer positieve bijeenkomst. We zijn met elkaar de open dialoog aangegaan en hebben verschillende ideeën kunnen delen. Het college is zo volledig mogelijk bijgepraat over diverse plannen in Hengevelde. Vragen zijn beantwoord en vervolgstappen zijn besproken. De verdere stappen voor de thema’s zullen de komende tijd gezet worden waarbij we ook de nodige input vanuit Hengevelde weer nodig zijn.

Wij blijven benadrukken….. Wil jij graag actief meedenken over en/of meewerken aan een van de thema’s (wonen, dorpsraad, onderwijs of sportcomplex + MFA)? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@toekomstbestendighengevelde.nl


donderdag 13 januari, 2022

Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B & W uitgesteld

sp2

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

NIEUW SPORTCOMPLEX MET MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)
Alle verenigingen hebben de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap. Op 22 december is er een gesprek geweest met wethouder Harry Scholten. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen het eerder genoemde commitment nogmaals uitgesproken ter bevestiging aan de wethouder/gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt voor vervolgstappen. In overleg met de gemeente worden er partners gezocht zodat we de juiste expertise bij elkaar kunnen brengen en kunnen gaan beginnen met de planmakerij. Spannend!

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/overleg-werkgroep-toekomstbestendig-hengevelde-en-college-b-w-uitgesteld/?return=76


donderdag 23 december, 2021

Vrijwilligers bedankt! (Post op FB & INSTAGRAM)
Alweer een bijzonder jaar voorbij. Corona heeft nog steeds veel impact, op de inzet van onze vrijwilligers en de openstelling van ons Kulturhus.
Hebben we dan helemaal niks kunnen doen? In tegendeel.... door de betrokkenheid en flexibiliteit van alle vrijwilligers, gebruikers en andere betrokkenen hebben we ondanks alles veel kunnen doen (zie foto’s hiernaast voor een klein jaaroverzicht).
De Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) bestaat 50 jaar. Tijdens dit jubileumjaar hebben we met alle verenigingen de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap.
Een prachtige ontwikkeling waar we de komende jaren met z’n allen de handen vol aan zullen hebben. Voor de korte termijn betekent dit twee dingen. We gaan plannen maken en uitwerken voor de toekomst. Daarnaast gaan we er samen voor blijven zorgen dat we de huidige standaard en kwaliteit van onze accommodaties kunnen blijven waarborgen. We zullen noodzakelijke investeringen blijven doen maar altijd met in ons achterhoofd het uiteindelijke doel voor de lange termijn - één nieuw gemeenschappelijk sportcomplex.

Wij hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.
Super bedankt voor jullie inzet in 2021.
269837980 1304555530021242 8881402522970987482 n269854035 1304555546687907 5921510542141814605 n269937135 1304555533354575 7527634877773250189 n

 https://www.facebook.com/kulturhusdemarkehengevelde/posts/1304563633353765


woensdag 27 oktober, 2021

Hoe nu verder?

tbh1

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/toekomstig-hengevelde-hoe-nu-verder/?return=76


zondag 3 oktober, 2021

Toekomstbestendig Hengevelde: ‘Geen tijdperk van veranderingen, maar verandering van tijdperken’
Zaterdag was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde. Er was veel lof voor de organisatie, die alles tot in de puntjes geregeld had. Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van gesprek deze middag!
In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) van een ondernemend wat Hengevelde betreft, maar ook dat er veel moest gebeuren! De bedoeling van deze middag: Dat ideeën, wensen en behoeften voor verschillende thema’s een beslissing wordt namens ons allemaal. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Of wat missen we eigenlijk nog in Hengevelde?

sport2okt

Lees volledige bericht:

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/toekomstbestendig-hengevelde-geen-tijdperk-van-veranderingen-maar-verandering-van-tijdperken/?return=76

Download visuele notulen

https://toekomstbestendighengevelde.nl/media/attachments/2021/10/27/211002---hengevelde-toekomstbestendig---visuele-notulen.pdf


vrijdag 11 juni, 2021

Prioriteit : een multifunctionele accommodatie

Een toekomstbestendig Hengevelde gaat verder dan alleen sport. Echter ligt de prioriteit op dit moment wel bij het verkennen van de haalbaarheid van een ‘multifunctionele accommodatie’ (sport en cultuur). In de afgelopen maanden zijn diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan besproken. Op de huidige locaties is de ontwikkeling van een ‘multifunctionele accommodatie’ vooralsnog niet goed haalbaar.

Daarom is de focus nu verlegd en de ambitie is om binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuw multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit hele traject gaat dus enkele jaren in beslag nemen. Alle betrokken partijen hebben echter wel de nadrukkelijke en gezamenlijke ambitie om dit, zo snel als kan, te realiseren. Ook de gemeente is hiervan op de hoogte. Tot die tijd worden dan ook de noodzakelijke investeringen binnen de huidige accommodaties (voetbal, SSGH, tennis) gedaan. Op die manier blijven deze voorzieningen de eerstvolgende jaren up-to-date en goed toegankelijk voor Hengevelde.

Lees volledige bericht:

https://wegdamnieuws.nl/algemeen/toekomstbestendig-hengevelde-geeft-uitleg-over-visie/?return=76


15 maart 2021

E-mail aan alle vrijwilligers/betrokkenen SSGH

Beste vrijwilliger, gebruiker, betrokkene,

Graag willen we jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde. Op 22 oktober 2020 hebben wij jullie hierover eerder geïnformeerd. Sindsdien hebben we met zijn allen niet stil gezeten. In februari heeft WVV’34 aan de Werkgroep Hengevelde 2535 laten zien hoe zij tegen de bouw van een MFA op Ruperts Erve aankijkt.

Het bestuur van de SSGH heeft hier uitgebreid naar gekeken en heeft ook het overleg gezocht met een aantal van haar gebruikers. Dit heeft geleid tot een terugkoppeling door de SSGH aan de Werkgroep Hengevelde 2535 op donderdag 11 maart.

De SSGH vindt het van belang dat ook onze gebruikers, vrijwilligers en andere betrokkenen kennis kunnen nemen van de terugkoppeling. Deze informatie hebben wij daarom uitgewerkt in bijgaande brief, waarbij we onder meer aandacht hebben voor:

 • de historie van de plannen
 • feedback / wensen / vereisten van de gebruikers en SSGH
 • vervolgstappen om te komen tot een nieuwe MFA
 • draagvlak verenigingen/gebruikers en gemeenschap Hengevelde
 • tijd

We realiseren ons dat het geen korte brief is geworden. We hebben er in dit geval voor gekozen om uitgebreid te communiceren, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van onze overwegingen en vervolgstappen. We roepen jullie op om de brief aandachtig te lezen en verder te verspreiden onder de leden en/of andere geïnteresseerden.

Voor de SSGH is het namelijk van groot belang om te vernemen welk draagvlak de ontwikkelingen hebben binnen de gemeenschap. Hierbij nemen we ook mee dat door de bouw van een nieuwe MFA ruimte vrijkomt die op een mooie wijze ingevuld kan worden door andere maatschappelijke projecten in Hengevelde (bijvoorbeeld een Integraal Kindcentrum of seniorenzorgwoningen).

Bij deze roepen wij jullie op om je te mengen in de discussie over de wenselijkheid van een nieuwe MFA. Jullie kunnen reageren door een email te sturen naar info@kulturhusdemarke.nl of naar info@hengevelde2535.nl Natuurlijk kun je ook in gesprek gaan met het bestuur van jouw vereniging/club of met één van de bestuursleden van de SSGH.

We hopen de komende tijd veel reacties tegemoet te zien.

Het bestuur van de SSGH

Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH)

Download hier onze uitgeschreven presentatie/brief


T.a.v. alle vrijwilligers/werkgroepleden SSGH/gebruikers Kulturhus de Marke

22 oktober 2020.

Één multifunctioneel sportpark, één kantine, efficiënter gebruik maken van kleedkamers of andere maatschappelijke vierkante meters.
In onze directe omgeving zien we mooie voorbeelden van dorpen die de afgelopen jaren deze stap al hebben gezet. Voor de SSGH (Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde) de reden om onderdeel te zijn van de werkgroep “Hengevelde 2535”. Vanuit de werkgroep is afgelopen dinsdag via Wegdamnieuws hierover een artikel naar buiten gebracht.
Graag informeren wij jullie over onze gedachten bij deze ontwikkelingen.

recente geschiedenis

Maar eerste een stuk recente geschiedenis. Ongeveer tien jaar geleden is de strategische keuze gemaakt om sporthal de Marke om te vormen naar een multifunctionele accommodatie. Een gebouw dat een thuis moet zijn voor de vele verenigingen in Hengevelde, zowel op sportief als cultureel vlak. Deze keuze heeft geleid tot een verbouwing in 2013/2014 die heeft geresulteerd in het Kulturhus de Marke zoals we dat nu kennen. In de jaren daarna is gestart met de planvorming voor de vervolgstap: het creëren van een multifunctionele ruimte die een oplossing moet bieden voor de knelpunten die we qua beschikbaarheid kennen. Nadat eind 2018 de financiering was rond gekomen, mede als gevolg van een door de gemeente verstrekte investeringssubsidie, hebben we tijdens een informatiebijeenkomst op 23 januari 2019 deze plannen gepresenteerd.

De verdere uitwerking van deze plannen zijn als gevolg van diverse ontwikkelingen vertraagd en tijdelijk on hold gezet toen eind 2019 de geluiden steeds concreter werden met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van een gezamenlijk multifunctioneel sportcomplex.

Als SSGH zijn we graag bereid om mee te denken in de keuze voor een nieuw multifunctioneel sportcomplex als dit voor alle betrokkenen leidt tot een duurzame oplossing. Niet alleen een duurzame oplossing op het gebied van energie en onderhoud maar ook een duurzame oplossing voor een goede inzet van alle vrijwilligers in Hengevelde, zodat we in de toekomst minder vrijwilligers nodig zijn voor schoonmaak, barbezetting, onderhoud e.d..

50 jaar (1971-2021)

Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een gebouw dat bijna 50 jaar (1971-2021) oud is. Het moge duidelijk zijn dat het steeds moeilijker wordt om aan de wensen van onze gebruikers of zelfs wettelijke eisen te kunnen voldoen met betrekking tot een goed (sport)klimaat. Elke oplossing die we nu initiëren is een tijdelijke. Deze beperkingen zijn inherent aan een 50 jaar oud gebouw als de Marke. We realiseren ons natuurlijk ook dat we goede alternatieven moeten hebben voor alle gebruikers van het huidige Kulturhus. Een uitdaging waar we nu en de komende tijd gesprekken over gaan voeren met alle gebruikers.

Breder dan alleen sport

Naast deze specifieke belangen voor Kulturhus de Marke hopen wij dat de discussie die de komende tijd ontstaat in het dorp, breder wordt gevoerd dan alleen over de sport. Wij zijn  overtuigd van het belang van een langetermijnvisie voor het hele dorp op de verschillende domeinen. In diverse gesprekken met het de gemeente hebben wij dit al besproken. Zij geven aan dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren.

De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Wij onderschrijven dan ook de oproep uit het artikel van de werkgroep Hengevelde2535:

Hengevelde is van ons allemaal en daarom willen wij iedereen hierbij betrekken. Wij roepen jullie op om mee te denken. We zijn ons bewust dat niet iedere verandering voor iedereen de beste oplossing is, voer de dialoog met respect voor de mening en belangen van een ander. Heb jij ideeën, suggesties of opmerkingen met betrekking tot de toekomst van Hengevelde, maak deze kenbaar aan de werkgroep door een mail te sturen naar info@hengevelde2535.nl of via een brief in de brievenbus van Kulturhus de Marke of Sportpark Rupertserve.

De inbreng wordt gebruikt om plannen verder uit te werken. Deze worden uiteraard teruggekoppeld aan Hengevelde waarna in gezamenlijkheid de juiste vervolgstappen kunnen worden gezet”

We zien jullie inbreng graag tegemoet. Alvast bedankt hiervoor.

Bestuur SSGH


dinsdag 20 oktober, 2020

Hengevelde toekomstbestendig! Hoe geven we optimale invulling aan sport, onderwijs/IKC, woonzorg en cultuur?

Hengevelde is een dorp in continue ontwikkeling met een groot gemeenschapsgevoel en een sterk ondernemershart. Om Hengevelde toekomstbestendig te maken is het belangrijk dat er optimaal invulling wordt gegeven aan bovengenoemde facetten.

WERKGROEP HENGEVELDE2535

Voor diverse afgevaardigden van verenigingen was dit eind 2019 de reden om “de koppen eens bij elkaar te steken”, met als gemeenschappelijke conclusie dat we in een stadium zijn aangekomen waarin nagedacht moet worden over duurzame keuzes voor de toekomst van Hengevelde. Vertegenwoordigers van meerdere verenigingen, bedrijven en organisaties hebben zich verenigd en zo is de werkgroep “Hengevelde2535” ontstaan. Doel van de werkgroep is te komen tot een denkrichting voor een toekomstgericht plan voor de (her)inrichting van de voorzieningen in ons mooie dorp en het structureel vergroten van de leefbaarheid in Hengevelde.

VOORTVARENDE START

Voortvarend, misschien wel te voortvarend, werd begin 2020 een plan uitgewerkt voor complete nieuwbouw van een multifunctioneel sport- en cultuurcomplex in combinatie met een nieuw schoolgebouw met een IKC aan de oostkant van de Needsestraat (Erve Smit). Via deze link is dit plan in te zien. De ruimte die dan vrij zou komen op de reeds bestaande sport- en schoollocaties zou worden ingericht voor het woonzorgproject “Blijven Wonen In Hengevelde (BWIH)” en nieuwbouw van woningen. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en op zaterdag 8 februari zijn de verenigingen van Hengevelde tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. In vervolg hierop is later in februari 2020 het college van B&W van de gemeente Hof van Twente meegenomen in de plannen en hebben zij het huiswerk meegekregen om de levensvatbaarheid van de plannen te beoordelen. In een gesprek met het college van B&W in maart 2020 hebben wij te horen gekregen dat de plannen bij Erve Smit te ambitieus waren en waarschijnlijk in deze omvang niet realiseerbaar. Misschien in zijn geheel te ambitieus? Het onderliggend gedachtengoed vinden we zeker niet ambitieus. De gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven wel verder mee te willen denken over de optimale inrichting van de voorzieningen in Hengevelde.

Lees volledige artikel: 
https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/hengevelde-toekomstbestendig-hoe-geven-we-optimale-invulling-aan-sport-onderwijs-ikc-woonzorg-en-cultuur/


11 febr. 2020

Eerste bijeenkomst toenmalige werkgroep Hengevelde2535 en college B&W in Kulturhus de Marke 

Gesproken werd over een ambitieus plan aan de andere kant van de Needsestraat. In dit plan werd door het verplaatsen/samenvoegen van bestaande lokaties/accomdaties ruimte gecreerd voor andere plannen/projecten die nu vastlopen. Er werd o.a. gesproken over:

 • een nieuw sportcomplex met MFA,
 • nieuwe school,
 • Blijven wonen in Hengevelde,
 • invulling van de kerk,
 • zorg centraal.

IMG 8607


8 februari 2020

Eerste bijeenkomst met betrokken verenigingen en instanties bij HEBO in de oude houtzagerij waarin een eerste aanzet werd gedeeld van een mogelijke toekomstvisie voor Hengevelde. Bij de bijeenkomst waren ca 80 personen aanwezig. Allen afgevaardigen vanuit besturen/commissies.   </p</p</p</p

</div

Waar mensen samenkomen gebeurt iets!

Kulturhus de Marke is de plek van Hengevelde waar verbinding, ontmoeting en eigenaarschap samen komen. Sinds 2017 wordt de operatie volledig door vrijwilligers gedaan. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in. Kulturhus de Marke is het dorpshuis van Hengevelde. Jong, oud, fit of slecht ter been, sporter of muzikant, iedereen vindt een plek in ons Kulturhus als gebruiker, vrijwilliger of bezoeker.

Onder één dak komen thema's als sport, cultuur en het sociale domein bijéén en vergroten daarmee de leefbaarheid van het dorp. Maar ook het onderdak aan de tandarts, muziekschool en ons jeugdhonk dragen hier aan bij.

Image

Vrijwilliger worden?

Zonder vrijwilligers geen Kulturhus. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in m.b.t. onderstaande zaken:

- Barbezetting / Horeca
- Onderhoud gebouw, installaties en tuin
- Schoonmaak
- Beheer zwefbieb
- Organisatie

Ook vrijwillliger worden? Klik hier of stuur dan een e-mail naar vrijwilliger@kulturhusdemarke.nl 

Lees hier onze privacy policy

Contact

Bretelerstraat 16,
7496 PP Hengevelde

info@kulturhusdemarke.nl

Heb je iets laten liggen in het Kulturhus of ben je iets kwijt. Misschien ligt het bij de gevonden voorwerpen. Ook hiervoor kun je met ons contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

 

Like & Share


oranjenew

Zoeken